Často cestujete za prací

Jen velice nerada opouštíte svou rodinu a zvláště teď, když máte dvě malé děti, ale občas se prostě nedá nic dělat. Vaší prací je péče o klienty z cizích zemí a je tedy nasnadě, že je někdy třeba opustit domov a vyrazit za nimi. Třeba minulý měsíc jste byla hned dvakrát ve Španělsku. A Vaše návštěva nebyla jen o práci. Večer, když skončí Vaše pracovní povinnosti, máte právo na svůj soukromý život a tedy i na zábavu. A bylo by hříchem nevyužít svého pobytu k tomu, abyste danou zemi lépe nepoznala, takže vyrážíte za kulturou a poznáním místních zvyklostí.

A neumíte si představit život bez telefonu

Nicméně i když jste dlouho pryč a třeba i když zrovna žijete jinými událostmi, vždy chcete mít naprostý přehled o tom, co se děje u Vás doma. Zda jsou děti zdravé a v pořádku, zda je manžel nezapomenul vyzvednout ze školy, zda plní všechny úkoly anebo jak dopadl jejich sportovní závod. Z tohoto důvodu jste si zařídila výhodné volání z mobilu ze zahraničí. Kdykoli tak můžete být nablízku těm, které máte ráda, a oni naopak vědí, co se děje s Vámi. Neumíte si představit, že byste mohla takto pracovat bez telefonu.