Pr články

Pr články přinášejí čtenářům nové a zajímavé informace. Většinou propagují firmu, produkty či služby. Měly by být psány čtivě a nenásilně, aby čtenář nepoznal, že nejde o text běžný, ale reklamní. Nápadné reklamní texty totiž většinou nikoho již nezajímají.
Pr články ukrývají několik odkazů na stránky, které propagují. V textu jsou umístěna vhodná klíčová slova. Text je členěn na odstavce a nadpisy, forma je většinou daná, i počet slov, který se dodržuje. Tyto texty se zpětnými odkazy pomáhají rozšířit povědomí o vaší značce.

Zvýšení návštěvnosti webu

Tyto Pr články pomohou zvýšit návštěvnost, a to díky přímé návštěvnosti z odkazu, a také díky tomu, že stránka je výše hodnocena vyhledávači. Zobrazí se potom na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání.